Studijní program Stavební  inženýrství

Magisterský studijní obor

Integrální bezpečnost staveb

Informace o studiu

Semestr

Předmět

Sylaby

Cvič

PP

1

Právo a požární ochrana

ä

ä

ä

Specifické požární provozy

ä

ä

ä

Modelování konstr. při požáru a výbuchu

ä

ä

ä

Nosné konstrukce za požáru

ä

ä

ä

Projekt

ä

ä

ä

2

Kompletační konstrukce za požáru

ä

ä

ä

Technická zařízení za požáru

ä

ä

ä

Finanční řízení, investování a pojišťování

ä

ä

ä

Havárie a životní prostředí

ä

ä

ä

Seminární práce

ä

ä

ä

3

Diplom

ä

ä

ä

   

Informace na serveru Fire

Poslední změna leden 2014