Studijní program Stavební  inženýrství

Bakalářský studijní obor

Požární bezpečnost staveb

Informace o studiu

Semestr

Předmět

Sylaby

Cvič.

PP.

5

Konstrukce pozemních staveb

ä

ä

ä

Betonové konstrukce

ä

ä

ä

Ocelové konstrukce

ä

ä

ä

IZS a ochrana obyvatelstva

ä

ä

ä

Tepelná a mech. zatížení

ä

ä

ä

6

Kompletační konstrukce

ä

ä

ä

Projekt I

ä

ä

ä

Požární prevence

ä

ä

ä

Dřevěné konstrukce

ä

ä

ä

Technická zařízení budov

ä

ä

ä

7

Požárně bezpečnostní zařízení

ä

ä

ä

Projekt II

ä

ä

ä

Spolehlivost systémů

ä

ä

ä

Pož. spol. bet. a zděných konst.

ä

ä

ä

Pož. spol. oc. a dřev. konst.

ä

ä

ä

8

Požární represe a životní prostředí

ä

ä

ä

Zakládání staveb

ä

ä

ä

Management výstavb. projektů

ä

ä

ä

Bakalářská práce

ä

ä

ä

 

 

 

Informace na serveru Fire

Poslední změna leden 2014