local

LOCAFI+
Stanovení teploty svislých prvků vystavených lokálnímu požáru
Temperature assessment of a vertical member
subjected to localised fire, Dissemination

Přihláška

 

Seminář

Požární návrhové normy po roce 2021

středa 19. 9. 2018, C202

14:00

Registrace

 

14:30

Zahájení

plk. Skalská/prof. Pacák

14:35

Požární zatížení po roce 2021

Ing. Cábová

14:55

Změny v požárním návrhu ocelových a ocelobetonových konstrukcí

prof. Wald

15:10

Změny v požárním návrhu dřevěných konstrukcí

doc. Kuklík

15:30

Vstupní data do pokročilých modelů požáru

Ing. Hasalová

16:00

Pokročilé modely pro navrhování konstrukcí při požáru

Ing. Cábová

16:30

Přestávka na kávu/občerstvení

 

17:00

Experimenty a matematické modely lokálního požáru

prof. Wald

17:20

Analytické modely zahřívání sloupů vystavených lokálnímu požáru

Ing. Sokol

17:40

Zónové modely pro výpočet lokálního požáru

Ing. Lišková

18:00

Požární odolnost sloupu vystaveného lokálnímu požáru

Ing. Cábová

18:20

Diskuse/závěr

prof. Wald

19:00

Diskuse se sklenicí sektu, Café Prostoru_

O semináři

Seminář v první části shrne novinky, které se připravují při novelizaci evropských návrhových požárních norem po roce 2020. V další části informují kolegové z VUT v Brně, TU VŠB Ostravy, TUPO a ČVUT v Praze o postupu prací na podpoře správného využívání pokročilých modelů při požárním návrhu budov. Po přestávce se přednášky zaměří na pokroky v modelování sloupů vystavených lokálnímu požáru. Registrovaní účastníci kurzu získají monografii i Francis P. a kol, Návrh sloupu vystaveného lokálnímu požáru, která popisuje model zahřátí sloupu lokálním požárem s uvažováním sálání z plamene ve tvaru kužele a prezentuje experimenty, numerické modely a návrhový analytický model. Text je doplněn řešenými příklady.

 

Prrojekt byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.   

 

 

 

 

Last change June 2018