MACS Membrane Action of Composite Structures in Case of Fire Dissemination  

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru
Materiály v dalších evropských jazycích jsou k dispozici na  http://www.macsfire.eu/

 

 

 

PP prezentace

Úvod General introduction

Poznatky z požárů Observation of real fires

Ověření návrhu podle EN 1994-1-3 New fire tests

Jednoduchá metoda pro požární návrh Simple design method

Numerická simulace jednoduché metody  MACS+ Numerical simulation

 

Monografie

Vědecké podklady Design guide

Metoda návrhu Background Document

 

Výpočetní program

Software ke stažení Software