Stabilizace konstrukce ocelové haly pláštěm
za běžné teploty a při požáru
Bezkontaktní seminář
23.6.2020; 14:00- 18:00 na MS TEAMS
RFCS3


CVUT

Odkaz na záznam Semináře na MS TEAMS ČVUT v Praze

 

14:00    01 Zahájení (prof. Patzák)

14:10    02 Představení Asociace dodavatelů trapézových plechů v ČR z.s. (Ing. Seifert, KONSTAT s.r.o.)

14:15    03 Stabilizace prvku a konstrukce pláštěm za běžné teploty (doc. Jandera)

14:50    04 Příklad návrhu haly s trapézovými plechy (Ing. Vopatová)

15:05    05 Příklad stabilizace vaznice sendvičovými panely (doc. Jandera)

15:15    06 Požární odolnost střešních konstrukcí z trapézových profilů (Ing. Bednář, PAVUS a.s.)

15:30    Přestávka na kávu

15:45    07 Stabilizace pláštěm za zvýšené teploty při požáru (prof. Wald)

15:50    08 Požární scénáře pro průmyslovou halu (Ing. Lišková)

16:15    09 Připojení pláště ve smyku (prof. Wald)

16:45    10 Ohybová tuhost sendvičových panelů (Ing. Cábová)

17:00    11 Připojení pláště v kroucení (prof. Wald)

17:15    12 Požární zkoušky ve vodorovné peci, teploty v plášti (Ing. Lišková)

17:30    13 Stabilizace prvků za zvýšené teploty (prof. Wald)

17:40    14 Výstupy projektu

17:50    Diskuse

PS Přednášející prosí hosty, aby vkládali otázky k přednáškám průběžně do MS TEAMS  „Konverzace“. Děkujeme.

 

 

 

Laskavě se přihlaste na seminar134@fsv.cvut.cz

K vykazování potřebujeme

Jméno a příjmení:

Firmu:

Email:

Odesláním přihlášky dobrovolně udělujete organizátorům semináře souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů pro potřeby semináře. Seminář je připraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., který je od 25. května 2018 upřesněn obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které se označuje GDPR.

 

 

 

 

Poslední změna červen 2020