COMPFIRE
Návrh přípojů na ocelobetonové sloupy se zvýšenou požární odolností
Projekt evroského Fondu pro rozvoj uhlí a oceli

O projektu

Požární zkouška na skutečném objektu

Cílem projektu je příprava pokročilého modelu přípoje pomocí metody komponent. Řešení je zaměřeno na typický přípoj ocelobetonového částečně obetonovaného nosníku na sloup z dutého průřezu, který je vyplněn betonem. Řešení umožní vývoj nových spolehlivějších přípojů a návrh ocelobetonové konstrukce za zvýšené teploty při požáru, který bude uvažovat jek chování prvků konstrukce tak jejich přípojů. V projektu je experimentálně, numericky a analytický řešeno chování komponent, samostatných přípojů a části konstrukce. Chování bude ověřeno na modelu celé konstrukce, která bude zkoušena při demonstračním testu. Vyšetřuje se přestup tepla do nechráněných a částečně chráněných přípojů a jejich mechanické chování.

Na stránky o požárním návrhu konstrukcí

Poslední změna
prosinec 2010

Požární zkouška na dvou podlažích části administrativní pokusné budovy se připravuje do laboratoře PAVUS ve Veselí n. L. na 9 a 14 září 2011.

Předběžný návrh zkoušky na objektu v pdf

English