MV1 

Výsledek projektu VI20162019034,
podpořeného Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR.
 
Výzkum a vývoj ověřených modelů a jejich praktická aplikace

při posuzování požární bezpečnosti staveb

Seminář

Jak ověřit kvalitu předpovědi požárními modely?

24. říjen 2019 od 14:00 do 18:00

Sídlo ČKAIT, ul. Sokolská čp. 15, Praha 2

13:30

               Registrace

 

14:00

               Zahájení

 

14:05 – 14:15    Úvodem

14:15 – 15:00    Kvalita předpovědi požáru dynamickou analýzou tekutin

15:00 – 15:45    Požárně technické charakteristiky materiálů

15:45 – 16:15            Přestávka na kávu

16:15 – 16:45    Verifikace modelů evakuace

16:45 – 17:15    Verifikace modelů konstrukce

17:15 – 18:00    K modelování hašení

18:00 -  18:30   Diskuse

 

 

Pozvánka

O semináři

Také v požární bezpečnosti se nahrazují předpovědi na základě dobré inženýrské praxe pokročilými modely. Rozvoje poznání a výpočetní techniky umožňuje modelování novou úroveň zajištění bezpečnosti. Na problematiku kvality návrhových modelů požáru, spolehlivosti konstrukcí a evakuace osob je připraven seminář ČKAIT. Příspěvky shrnou poznatky získané v pracovníky TUPO, VUT v Brně, VŠB v Ostravě a ČVUT v Praze při práci projektu Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace  při posuzování požární bezpečnosti staveb VI20162019034. K dispozici bude monografie Pokročilé modely v požární bezpečnosti. Prezentace projektantům, pracovníkům stavební prevence HZS ČR, odborně způsobilým osobám a pracovníkům ve vývoji, výrobě a realizaci v oblasti požární bezpečnosti ukáže možnosti pokročilých modelů se zaměřením na získání a ověření kvality předpovědi modelů požáru.

Registrace

Členové ČKAIT se laskavě registrují na webových na stránce ČKAIT.

Pokud nejste členem ČKAIT laskavě se zaregistrujte emailem na praha@ckait.cz.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

Last change Sep 2019