Seminář 23. března 2017

Projektový den suché stavby
pro požárního specialistu

 

Seminář Projektový den suché stavby pro požárního specialistu je připraven pro studenty oboru Požární bezpečnost staveb a Integrální bezpečnost staveb.

 

Program

8:00

NOSNÁ KONSTRUKCE V SUCHÉ STAVBĚ

Ing. Petr Hynšt
Příklady použití nosných konstrukcí, používané materiály, ocelové profily v nosných obvodových konstrukcích.


9:00

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V SUCHÉ STAVBĚ

Ing. Jaroslav Benák
Představení základních pojmů a požadavků požární bezpečnosti staveb. Od třídy reakce na oheň stavebních materiálů až po požární odolnosti celých konstrukcí. 


10:00

AKUSTIKA A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Igor Slávik
Vliv zvukové pohltivosti a doba dozvuku na vyšší soustředěnost a pracovní výkon. Čisté prostředí a anorganické materiály.
 

NA VELKÝ HLUK LEHKÁ PŘÍČKA

Ing. Marcela Bosáčková
Lehké příčky s použitím minerální skelné izolace předčí v mnoha směrech příčky zděné. Izolace jako akustická vložka, pravidla
a zásady pro správnou instalaci v konstrukci.


11:00
VNĚJŠÍ ZATEPLENÉ KONSTRUKCE (KONTAKTNÍ A PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, STŘECHY)

Ing. Pavel Matoušek
Izolování stěn mezi rošty provětrávaných fasád, volba správné izolace v souvislosti s četností a typy kotevních prvků, specifika vnějšího kontaktního zateplení pro suché stavby (podklad, lepení a kotvení), ploché střechy – vhodné izolace. Akustické a požární vlastnosti popisovaných konstrukcí.
 

12:00 - 14:00

WORKSHOP

 

 

 

Materiály

Požární bezpečnost

Nosné konstrukce

Příčky

Tepelné izolace

 

 

Last change Dec 2016