COMPFIRE
Návrh přípojů na ocelobetonové sloupy se zvýšenou požární odolností
Projekt evropského Fondu pro rozvoj uhlí a oceli

O projektu

 

Informace na ČT2 dne 11-12-02, na ČR2 Meteor  dne 11-12-03  

Více o požární zkoušce, ISBN 978-80-01-04871-9

 

Požární zkouška na dvoupodlažním objektu

V rámci evropského projektu proběhla v areálu zkušebny PAVUS a.s. ve Veselí n. L. ve

dnech 6. a 15. září 2011 požární zkouška. Zkoušely se dvě podlaží části moderní administrativní budovy 10,4 m x 13,4 o výšce 9 m.

Podrobnosti o projektu v souboru pdf.

Fotografie z experimentu v jpg formátu.

Cílem projektu je příprava pokročilého modelu přípoje pomocí metody komponent. Řešení je zaměřeno na typický přípoj ocelobetonového částečně obetonovaného nosníku na sloup z dutého průřezu, který je vyplněn betonem. Řešení umožní vývoj nových spolehlivějších přípojů a návrh ocelobetonové konstrukce za zvýšené teploty při požáru, který bude uvažovat jek chování prvků konstrukce tak jejich přípojů. V projektu je experimentálně, numericky a analytický řešeno chování komponent, samostatných přípojů a části konstrukce. Chování bude ověřeno na modelu celé konstrukce, která bude zkoušena při demonstračním testu. Vyšetřuje se přestup tepla do nechráněných a částečně chráněných přípojů a jejich mechanické chování.
Partneři projektu jsou: DESMO, a. s., Luleå University of Technology, Tata Steel Europe, The University of Manchester, The University of Sheffield a Universidade de Coimbra ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR, PAVUS, a. s., TÚPO a ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Na výstavbě experimentálního objektu se podíleli: ARCHaPLAN, s. r. o., ArcelorMittal Construction CZ, s. r. o., Hilti ČR, spol. s r. o., Kovové profily, spol. s r. o., Metrostav, a. s., Morávek CZ, s. r. o., Promat, s. r. o., HARSCO Infrastructure CZ, s. r. o., ROCKWOOL, a. s. a SKÁLA & VÍT, s. r. o.

Mediální partner: časopis KONSTRUKCE.
Na stránky o požárním návrhu konstrukcí a informacích na serveru fire.

       Poslední změna červen 2011