eu

     Projekt RIRIZIBE
Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů
r.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649    
na přípravu doktorského oboru
Integrální bezpečnost/
Integral safety

Informace o studiu

 

Profil absolventa

Předměty oboru

Časový plán

Monografie

 

 

Oznámení

Projekt je podpořen  OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649 Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů

 

 

 

Last change July 2019