Projekt přináší vědecké podklady pro návrh ocelového sloupu, který je vystaven lokálnímu požáru. V rámci projektu LOCAFI byly připraveny fyzikální a numerické experimenty, které umožnily validovat a verifikovat pokročilou a zjednodušenou metodu pro stanovené teploty. Pro zavedení řešení do praxe jsou v projektu připraveny manuály a řešení bylo implementováno do zónového modelu Ozone.

Fire test Ostrava 2005

 

 

Materiály projektu

Monografie ke stažení Francis P. a kol, Návrh sloupu vystaveného lokálnímu požáru, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2018

Prezentace ke stažení
 

Software projektu ke stažení

Zónový model s lokálním požárem

 

Stránka semináře k výstupům projektu s prezentacemi

Program semináře v pdf

 

 Výstupy projektu, který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.
   

 

Last change June 2018

 

 

localLOCAFI+
Stanovení teploty svislých prvků vystavených lokálnímu požáru

Temperature assessment of a vertical member
subjected to localised fire, Dissemination