Projekt přináší vědecké podklady pro návrh ocelového sloupu, který je vystaven lokálnímu požáru. V rámci projektu LOCAFI byly připraveny fyzikální a numerické experimenty, které umožnily validovat a verifikovat pokročilou a zjednodušenou metodu pro stanovené teploty. Pro zavedení řešení do praxe jsou v projektu připraveny manuály a řešení bylo implementováno do zónového modelu Ozone.

Fire test Ostrava 2005

 

 

Materiály projektu

Texty

Prezentace
 

Software projektu ke stažení

Zónový model s lokálním požárem

 

Stránka semináře k výstupům projektu

 

 Výstupy projektu, který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.
   

 

. Last change Apr 2018

 

 

 

 

 

 

 

 


logo_english

LOCAFI+
Stanovení teploty svislých prvků vystavených lokálnímu požáru


Temperature assessment of a vertical member
subjected to localised fire, Dissemination