Materiály projektu

 

Prezentace ke stažení

Monografie  Francis P. a kol., Návrh sloupu vystaveného lokálnímu požáru, České vysoké učení technické v Praze, 2018.


        Experimenty a modely lokálního požáru
        Zónový model
        Požární odolnost sloupu
       
Sálání plamene ve tvaru válce

 

Software projektu ke stažení

Zónový model s lokálním požárem

Návod k použití v češtině

 

Stránka semináře k výstupům projektu s prezentacemi

 

Výstupy projektu, který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.
   

Projekt přináší vědecké podklady pro návrh ocelového sloupu, který je vystaven lokálnímu požáru. V rámci projektu LOCAFI byly připraveny fyzikální a numerické experimenty, které umožnily validovat a verifikovat pokročilou a zjednodušenou metodu pro stanovené teploty. Pro zavedení řešení do praxe jsou v projektu připraveny manuály a řešení bylo implementováno do zónového modelu Ozone.

Fire test Ostrava 2005

localLOCAFI+
Stanovení teploty svislých prvků vystavených lokálnímu požáru

Temperature assessment of a vertical member
subjected to localised fire, Dissemination