Semináře o bezpečnosti velkých akcí
ve čtvrtek 3. 11. 2016 na ČVUT v Praze

Materiály ze semináře

 

     B. Jiřík, Shrnutí přednášek v pdf formátu

 

     Ing. J. Nováček, Materiály z přednášky o akustice

 

    Ing. H. Najmanová, Materiály z přednášky o evakuaci

 

 

Program

8:00-9:40 K problematice eventů

Zahájení                                                      prof. F. Wald, ČVUT v Praze

Vymezení problematiky                                 B. Jiřík, IESL/Ba T. Roberts, ESS

Organizace                                                  B. Jiřík, IESL

Požární prevence                                         plk. Ing. K. Skalská, pplk. Ing. J. Škoda, GŘ HZS ČR

Z historie                                                     Ba T. Roberts, ESS

Ochrana života a zdraví                                Dr. D. Oberhagemann, HZS SRN B. Jiřík, IESL

Přestávka

 

10:00-11:40  Místo konání

V sálech                                                      C. Martin, IESL, B. Jiřík, IESL

Pod širým nebem                                         B. Jiřík, IESL

                     Výhled, terén                          B. Jiřík, IESL

                            Akustika                                                Ing J. Nováček, ČVUT v Praze

                     Dočasné stavby.                     doc. J. Dolejš, ČVUT v Praze

                     Organizace prostoru                B. Jiřík, IESL, Ba T. Roberts, ESS

Stadiony a aglomerace                                 P. Reich, G4S

Přestávka

 

12:00-13:40  Bezpečnost

Mimořádné situace                                      B. Jiřík, IESL, Ba T. Roberts, ESS

Evakuace                                                    Ing. H. Najmanová, ČVUT v Praze

Vyšetřování                                                 pplk. Ing. Jakub Škoda, GŘ HZS ČR

Bezpečnost práce v ČR                                B. Jiřík, IESL

Mezinárodní standardy                                 I. N. Love, M.Goebbels, Robertson and Taylors

Regulace vs. kreativita                                 A. Fritsche, P.T.B. Security, M. Wohlrabe, Berlin Clubcom.

Zákazy vs. motivace                                    B. Jiřík, IESL

 


Program k tisku v pdf


Hlavní přednášející

Plk. Ing.  Květoslava Skalská – GŘ HZS ČR
Pplk. Mgr Jakub Škoda – GŘ HZS ČR

Dr Dirk Oberhagemann – Generální sekretariát asociace HZS Spolkové rep. Německo
Ba Tim Roberts – UK Event Safety Shop
Martin Goebbles – evropská divize pojišťovny Robertson and Taylors
Marc Wohlrabe – Berlin Clubcommision

Doc. Dr. Jakub Dolejš – FSv ČVUT v Praze
Ing. Hana Najmanová – FSv ČVUT v Praze
Ing. Jiří Nováček, Ph.D. – FSv ČVUT v Praze
 

 

 

 

 

Last change Oct 2016