MV1Výsledek projektu VI20162019034,
podpořeného Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR.

Výzkum a vývoj ověřených modelů a jejich praktická aplikace
při posuzování požární bezpečnosti staveb

Research and development of validated models of fire and evacuation and their practical application in fire safety of buildings

CVZT2 VSBTU

 

Materiály projektu

Monografie

Databáze

Certifikované metodiky

Semináře pozvánka

Prezentace ze seminářů

haseni0  haseni1 haseni2  haseni
Cílem projektu  je popsat problematiku požárně bezpečnostního řešení staveb a návrhových modelů požáru s návazností na posouzení spolehlivosti konstrukcí a evakuace osob ve vztahu k českým projektantům, výrobcům stavebních konstrukcí, preventistům a vyšetřovatelům požáru HZS.
Projekt objective is to describe the issue of fire safety design of buildings and design models of fire in connection with the assessment of the reliability of structures and evacuation of people in relation to the Czech designers, fire engineers and manufacturers of building structures, prevention and fire investigators. In particular, describe modern software tools used to analyze individual problems of fire safety to verify their reliability and practical application.