Semináře o bezpečnosti velkých akcí
2. - 4. 11. 2016 v Ostravě a Praze

Iniciativa International Event Safety Lab, ČVUT v Praze, DAMU a VŠB-TUO
za podpory Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru MV ČR

 připravují semináře,

které jsou zaměřeny na tvorbu, výměnu a sdílení zkušeností v oblasti zajištění a bezpečnosti na akcích pro veřejnost se speciálním zřetelem ke kulturním akcím. Během tří dnů budou prezentovány otázky všech úrovní eventů, tj. od nejmenších klubů po stadiony, festivaly a masové pouliční akce z hlediska požární bezpečnosti, ochrany životů, zdraví a majetku. Budeme zabývat problematikou evakuace a bezpečných kapacit, vlivů počasí a nečekaných klimatických výkyvů s dopadem na dočasné stavby, akustikou a šířením hluku, bezpečností práce, dělení odpovědnosti v pořadatelském týmu, legislativou ve srovnání s mezinárodními zkušenostmi.

 

Program

 

2.11. 2016

v Ostravě na VŠB

Úvod do problematiky, Požární ochrana a bezpečné kapacity, IZS, Bezpečnost práce

 

3.11.2016

v Praze na ČVUT v Praze

Pozvánka

Program na Fakultě stavební

Úvod do problematiky, Požární ochrana a bezpečné kapacity, IZS,

Vlivy počasí, Dočasné stavby, Akustika a hluk, Evakuace

     B. Jiřík, Shrnutí přednášek

     Ing. J. Nováček, Materiály z přednášky o akustice

    Ing. H. Najmanová, Materiály z přednášky o evakuaci

e

 

4.11.2016

v Praze na DAMU

Úvod do problematiky, Požární ochrana a bezpečné kapacity, IZS,

Účast na tvorbě předpisů a vyhlášek, Profesní asociace,

Ekonomické dopady zavádění bezpečnostních standardů

 

 

 

 

Last change Oct 2016