Integrated Fire Engineering and Response

COST action network number TU0904 in domain Transport and Urban Development

Příklady
pro ověření numerických modelů
pro návrh konstrukcí vystavených požáru

 

 

 

Příklady pro verifikaci numerických modelů
při požárním návrhu na ověřených výpočtech

       Vstupy a výstupy  

Příklady pro validaci numerických modelů
při požárním návrhu na experimentech
 

       Vstupy a výstupy

Příručky nabízí řešené příklady, které umožňují  ověření správnosti výpočtů, uživatele a programu, při navrhování konstrukcích vystavených požáru. Vstupy a výstupy jsou k dispozici i v MS Excel tabulkách nebo vstupních a výstupních souborech standardních programů.

 

Na stránku Akce  

 

Last change
Jan 2014